Pokémon Diamant

Es wurden 1137 Freundescodes für Pokémon Diamant gefunden:

Benutzer Spiel Freundescode Name
Shiny Raikou Kontakt Pokémon Diamant 2578 0498 4392 MICHAEL
xanatoss Kontakt Pokémon Diamant 1074 8109 3766 XANI
Kecleon Kontakt Pokémon Diamant 0215 9222 8579 DIAMANT
White_Swampert Kontakt Pokémon Diamant 0602 3587 3562 AKIRA
Oregon Kontakt Pokémon Diamant 0430 9629 5822 Rick
Arisa Kontakt Pokémon Diamant 1119 2826 0324 Arisa
MarioMaster90 Kontakt Pokémon Diamant 5198 1134 1509 Kevin
xSoulEater Kontakt Pokémon Diamant 2108 1235 0319 -
Marius Kontakt Pokémon Diamant 2062 6490 1948 Marius
-+Deoxys+- Kontakt Pokémon Diamant 1204 1271 1416 EMO
Jassi Kontakt Pokémon Diamant 4510 8858 5487 Jasmin
Pokefan22 Kontakt Pokémon Diamant 1418 8308 4134 Sandra
xardas Kontakt Pokémon Diamant 1161 7881 2833 DAVID
Luzze Kontakt Pokémon Diamant 5154 9572 3120 Luzze
Panferno96 Kontakt Pokémon Diamant 5069 3454 5059 Andy
nagapilota Kontakt Pokémon Diamant 3265 2964 2571 BennY
Prototype Kontakt Pokémon Diamant 5412 7219 2627 Xysos
Flax Kontakt Pokémon Diamant 2878 9625 0220 Flaxy
Flax Kontakt Pokémon Diamant 0301 9880 1697 IcheckU
Nicemove Kontakt Pokémon Diamant 2492 1589 4266 Ashley
kingkong 007 Kontakt Pokémon Diamant 5197 9972 9145 Thomas
Zeldameister Kontakt Pokémon Diamant 2277 4033 9063 ALEX
dodo Kontakt Pokémon Diamant 0860 1279 6972 Dominic
Tschihrätschih Kontakt Pokémon Diamant 1461 4916 6353 Robert
MetalRayquaza Kontakt Pokémon Diamant 2020 0290 1989 SHANNON
Meo Kontakt Pokémon Diamant 2191 5271 0605 Sven
Muvon53 Kontakt Pokémon Diamant 3565 9484 4209 Emanuel
Mew 96 Kontakt Pokémon Diamant 0301 6314 3285 Mew 96
BlackKirin Kontakt Pokémon Diamant 6821 5810 4218 2000 Irina
black1 Kontakt Pokémon Diamant 2921 6554 7031 Andi
Shiny Jirachi Kontakt Pokémon Diamant 0344 7336 8074 Yannick
Macronix Kontakt Pokémon Diamant 4210 1347 4997 SYLVAN
Myula Kontakt Pokémon Diamant 4081 2837 0212 SEMIRA
Dark Shiny Kontakt Pokémon Diamant 1461 3659 2842 Morgoth
Lexiii Kontakt Pokémon Diamant 3523 0165 6028 Lexiii
Nyu Kontakt Pokémon Diamant 5284 0680 3627 LUCY
Turtwig Kontakt Pokémon Diamant 1890 7852 2478 AVALON
segramor Kontakt Pokémon Diamant 8171 5070 878 Jack
Saphira Kontakt Pokémon Diamant 0172 9702 8698 Saphira
Soul Redeemer Kontakt Pokémon Diamant 1590 2452 7931 Dan
Harald4779 Kontakt Pokémon Diamant 1550 9617 7277 Harald
Charmander Kontakt Pokémon Diamant 5414 6465 8319 VANESSA
Outargo Kontakt Pokémon Diamant 4170 5336 1520 Raphael
Seelentau Kontakt Pokémon Diamant 3866 6720 7699 Dennis
Sweepinbell Kontakt Pokémon Diamant 1848 0074 1269 Michael
goldquake Kontakt Pokémon Diamant 2921 8702 2230 PATRICK
RaZeR Kontakt Pokémon Diamant 0302 0096 4095 Lucaria
Rameidon4 Kontakt Pokémon Diamant 2924 5714 4536 Lucia
Charizard Kontakt Pokémon Diamant 2663 9634 7632 mike
Geck Kontakt Pokémon Diamant 3523 1927 2304 Daniel

Seiten: 1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23